Kwaliteit

Waarborging kwaliteit

Het is van belang om alle patiënten in mijn praktijk de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit te waarborgen volg ik jaarlijks bijscholing en voer regelmatig intercollegiaal overleg, zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen.

Ik ben geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut, geregistreerd bij het kwaliteitsregister Paramedici. Ik ben aangesloten bij SOLKNet en netwerk SlaapSlim. Ik geef landelijke trainingen voor de stichting Pijn-Hoop, de landelijke patiëntenvereniging voor chronische pijn.

Mijn praktijk doet mee aan klantentevredenheidsonderzoek. Dit houdt in dat je na het afsluiten van de therapie een vragenlijst toegestuurd krijgt vanuit het bureau Mediquest. Ik zou het fijn vinden als je deze zou willen invullen.

Privacy en wetgeving (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier de voor de behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die ik elders, bijvoorbeeld bij de huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met jouw toestemming heb opgevraagd.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als ik gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet je daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Je toestemming is bijvoorbeeld nodig als je gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Je toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn.

Als je meer informatie wilt over dit onderwerp kun je hier het privacyreglement van mijn praktijk downloaden of dit in de praktijk bekijken.

Dossier en rapportage

Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van de klachten vindt plaats volgens de richtlijnen oefentherapie Cesar | Mensendieck van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Je kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in je persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Tussentijds of aan het eind van het behandelproces wordt een rapportage naar de huisarts of specialist gezonden. Indien je hiertegen bezwaar hebt kun je dit kenbaar maken.

Klachtenprocedure Paramedici

Je bent bij mij onder behandeling of onder behandeling geweest. Ik zal al het mogelijke doen je de hulp te bieden die je nodig hebt. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Je bent ontevreden over bepaalde zaken en je wilt met dat gevoel van onvrede zelf iets doen.

Bespreek eerst je probleem met mij. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat ik voldoende tijd voor je kan uittrekken. Wij kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klik hier voor de link naar het klachtenloket paramedici

NIVEL

LiPZ, Zorgregistratie Paramedische zorg, is een landelijk geautomatiseerd registratienetwerk van extramuraal werkzame reguliere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck en diëtisten. In het netwerk worden continu beleidsrelevante zorggerelateerde gegevens verzameld om zo het paramedisch zorgproces inzichtelijk te maken.

De patiëntengegevens worden geautoriseerd aangeleverd dat wil zeggen dat de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn. Nadere informatie: www.nivel.nl/lipz

SOLKNet

Op deze site lees je meer over onbegrepen of onverklaarde lichamelijke klachten en wat psychosomatische therapeuten van SOLKNet hierin voor je kunnen betekenen.

SlaapSlim

Slapeloosheid en verbeteren van slaap. Een effectieve manier om van je slaapprobleem af te komen is met de SlaapSlim-methode.